Skelleftebygdens rör arbetar med allt inom VVS. Det innebär att vi gör mer än att bara bocka rör och rensa avlopp. Vi arbetar med service, ombyggnad och nybyggnad. Det kan vara något litet som till exempel att byta packningar så att en läckande kran slutar läcka. Samtidigt kan det var något stort som att montera alla rör och system i ett nybygge.

Värme

Kanske funderar du på att konvertera direktverkande el till ett vattenburet system. Då hjälper vi till med både rördragning och inkoppling av värmepannan.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig att installera eller montera:

  • värmepumpar (bergvärme)
  • elpannor
  • värmepannor (ved, pellets)
  • solvärme
  • varmvattenberedare
  • element
  • sanitetsporslin (toalett, badkar, handfat)

Vi utför konverteringar från direktverkande el till ett vattenburet system.

Vatten

Ibland kan du behöva något för att förbättra ditt vatten. Det kan vara om du har egen brunn eller om dina vattenprover visat att kvalitén är dålig. Då sätter vi in vattenfilter som förbättrar vattnet.

Övriga tjänster

Grävning

Vi kan även erbjuda grävning och försäljning/installation av enskilda avlopp. Om du behöver hjälp med dränering och schaktning av husgrunder, garage, infarter eller liknande så kan vi även hjälpa till med detta.

Snöröjning och vägunderhåll

Om du eller ditt företag behöver hjälp med snöröjning eller vägunderhåll så är vi anslutna till Gräv o Schakt, Skellefteå.